Orienteering Park Praděd

OPP Control Powierzchnie ze stałymi punktami kontrolnymi (permanent orienteering course) są coraz częściej budowane w kilkunastu krajach Świata. Najczęściej zagadnienie to jest koordynowane przez krajowe organizacje „orienteeringu”. Bardzo chętnie tę formę udostępniania terenu stosują instytucje ochrony przyrody (parki), ale także lokalne samorządy oraz jednostki lasów państwowych, wykorzystując ją często do celów edukacyjnych. Najbardziej atrakcyjne do realizacji projektów są lasy położone wokół miast, w pobliżu szkół czy leżące nieopodal obiektów turystycznych. Zakłada się że arealy będą wykorzystywane głównie przez turystów, młodzież szkolną w ramach zajęć lekcyjnych, członków klubów sportowych oraz harcerzy.

Areal pod nazwą „Orienteering Park Pradziad” został zbudowany przez Klub orientacji sportowej „SK Haná Orienteering“ za pomocą dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dzięki wsparciu miast Głuchołazy, Vidnava i Velká Kraš. W tutajszych pięknych lasach znajdują się faktycznie dwa arealy stałych punktów kontrolnych do orientacji sportowej, jeden w pobliżu Głuchołaz, drugi w pobliżu Vidnavy.

mapy do pobrania

Lokalizacja obszarów OOP